I Holmastan är framtiden din granne.

Holmastan handlar om hur bra det kan vara att bo i framtiden. Om att vi kan leva hållbart och smart med både stan och naturen runt knuten. I Holmastan är framtiden din granne.

Holmastan är där det händer. Över 1 000 bostäder planeras de närmaste femton åren. Här blir stor variation på boende och miljöer med nya gator, torg, mötesplatser, service och affärer. Höghus klädda med växter och smågator kantade av gatuhus. Både mitt i och runt om, så att hela Malmö kan hälsa på Holmastan.

Det handlar om att värna och vårda det som är unikt för Holma idag, människorna, odlingslotterna, självförvaltningen och närheten till Kroksbäcks- och Badhusparken. Det handlar också om att göra nytt, mer och bättre. För mer grönt och mer liv. För dem som trivs och vill bo kvar och för dem som vågar pröva något nytt, så att Holmastan blir alla malmöbors stolthet.

Holmastan förverkligas som ett resultat av Europan 11 som är en av världens största arkitekttävlingar. Tanken är att sudda ut gränserna mellan gammalt och nytt så att fröet till en grön europeisk småstad kan gro. I Holmastan börjar framtiden ta form redan nu. Holma torg påbörjades hösten 2013 och nu är alla nya grannar här. Torget invigdes hösten 2017. Snart är framtiden på plats i Holmastan.