Tanken är att Holmastan ska växa fram som ett gemensamt projekt där alla parter i Holma medverkar och ger sitt bidrag: Malmö stad med politiker, förvaltningar, och tjänstemän, Riksbyggen, Brf Malmöhus 24, MKB Fastighets AB, i området verksamma företagare och föreningar – och alla stolta holmabor. För dem som trivs och vill bo kvar och för dem som vågar pröva något nytt, så att Holmastan blir alla malmöbors stolthet. Vill du också vara med?

Vad är målet med Holmastan?

Att stärka området genom att knyta ihop i Holma med utbyggnaden och utvecklingen i Hyllie.

Att förtäta längs Pildammsstråket som sträcker sig från Hyllie till de centrala delarna av staden. Så att  Malmö blir en tät och hållbar stad.

Att tillföra nya bostäder till Malmös bostadsmarknad. Här planeras 1 000 med olika upplåtelseform (både bostadsrätter och hyreslägenheter).

Att vitalisera Holma med nya bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och handel och service.