Holmastan är ett unikt samarbete mellan Malmö stad, MKB Fastighets AB och Riksbyggen. Holmastan handlar om att förtäta och bygga ut miljonprogramsområdet Holma i Malmö för att skapa fler bostäder och arbetsplatser. Under de kommande femton åren planeras över 1 000 nya bostäder.

Först ut är Holma torg där MKB Fastighets AB och Riksbyggen har byggt 61 lägenheter, både hyreslägenheter och bostadsrätter, kommersiella lokaler och ett orangeri. De nya grannarna var på plats våren 2016.

Holmastan är en långsiktig satsning för att ge nytt och grönare liv i Holma. Genom att bygga ut området, både mitt i och runt om, kommer 1 000 nya bostäder på plats. Tillsammans med de boende skapas förutsättningar för förändring, utveckling, mer service och fler arbetsplatser. Resultatet ska bli en ännu grönare stadsdel där människor kan leva ett modernt stadsliv. En plats där det är bra att bo helt enkelt.