Uppgiften i Europan11 gällde att förtäta Holma och förstärka kopplingarna till staden och till utbyggnaden av Hyllie utan att skapa nya barriärer. Två förslag har valts ut – Green Grid och Greenish Village.

Förslaget Green Grid ser till helheten i området och suddar ut gränserna mellan nytt och gammalt på ett önskvärt sätt, inte minst då det gäller kopplingen genom Holma till intilliggande Kroksbäcksparken.

Förslaget Greenish Village har med sina grupperade punkthus och gröna gårdar potential att lösa problemen med storskaligheten i området.

Bakom de två förslagen står följande arkitektteam:

Greenish VillageJohan Ahlquist Sverige, Urban Skogmar, Sverige, Carlos Martinez, USA.

Green Grid: Karin Kjellson, Sverige, Malin Dahlhielm, Sverige, Anna Edblom, Sverige.