Medverkan i Europan 11 byggde på förhoppningar om att kunna lösa två betydande utmaningar för området Holma – läget och storskaligheten. Holma borde på sikt vara ett område med större närhet till sina grannar och erbjuda mer varierat boende. Samtidigt var det viktigt att tävlingsbidragen tog till vara de värden som finns i området, som ekologisk och social hållbarhet och gemenskap.

Läget

Från att ha legat i Malmös utkant har området fått en mer central position genom bland annat utbyggnaden och utvecklingen i Hyllie. Genom Europan ville MKB och Riksbyggen stärka Holmas kopplingar till grannskapet – till villakvarteren i Kulladal och till de nya flerbostadsbostäderna i Hyllie – och få dessa områden att växa samman, samt att öka närheten till centrala Malmö och Kroksbäcksparken.

Bostäder

Holma byggdes under en intensiv period 1972-74 och nu 40 år senare har det blivit hög tid att vitalisera Holma. Det handlar framförallt om att tillgodose kundernas behov av nya bostäder, lokaler för verksamhet och att skapa mötesplatser. Utmaningen ligger bland annat i hur man får områden från olika tidsepoker och olika upplåtelseformer att växa ihop?