Holmastan är idag namnet på MKB Fastighets AB:s och Riksbyggens gemensamma vision om ett ännu bättre, hållbarare och grönare Holma – ett bostadsområde med plats för alla, oavsett ålder.

Tillsammans med Malmö stad arbetar MKB Fastighets AB och Riksbyggen med att förtäta och förstärka Holma. Med start 2013 har utvecklingen i området påbörjats. Först ut är Holma torg. Här har 61 nya bostäder, både hyreslägenheter och bostadsrätter, kommersiella lokaler samt mötesplatser byggts. De nya grannarna var på plats våren 2016.

Utvecklingen och utbyggnaden av området blir en långsiktig satsning och process, som omfattar inte minst alla som redan bor och trivs i området. Holma ska vara en plats dit man vill flytta och stanna kvar – som hela Malmö och resten av världen vill besöka.

Just nu pågår arbete med det övergripande planprogrammet på Stadsbyggnadskontoret.