Europan är världens största återkommande arkitekttävling. Arkitekter under 40 år från hela Europa deltar och tävlingen hålls vartannat år.

Vid Europan11 tävlade 2 000 arkitekter om att få sin byggnad uppförd på en av de 50 tävlingstomter, fördelade på 18 europeiska länder, som deltar i tävlingen. Ledord för tävlingen var mobilitet, livsstil och hållbarhet. I ett gemensamt tävlingsuppdrag deltog MKB Fastighets AB och Riksbyggen med en tomt i området Holma i Malmö – Holmastan. Tomten omfattar 90 000 kvadratmeter och löper längs med Pildammsvägen och det så kallade Pildammsstråket, som sträcker sig från nya Hyllie till de centrala delarna av staden. Här planeras mer än 1 000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

Just nu pågår arbete med planprogrammet för området på Stadsbyggnadskontoret.