Holma är granne med Malmös tredje största park, Kroksbäcksparken. Parken är en del av Pildammsstråket, som är ett av Malmös viktigaste grönstråk. Här finns världens första puckelfotbollsplan, en äventyrslekplats, Kroksbäckskullarna och odlingslotter.

I augusti 2015 öppnade ett nytt kommunalt badhus i direkt anslutning till parken och här anläggs också en stor grön umgängesyta med grillplats, fler odlingar, boulebana och parkourpark. I Pildammsstråket avser också Malmö stad att bygga världens första cykelboulevard. Den ska löpa från Hyllie längs med Kroksbäcksparken till Malmö Opera i centrala Malmö.