I Holma är det nästan helt bilfritt. Området omgärdas av parkeringsmöjligheter och kollektivtrafikmöjligheter. Det innebär bland annat att sophämtningen i MKB Fastighets AB:s område sker med häst och vagn. Det finns också bra gång- och cykelvägar i området och under de kommande åren planeras en cykelboulevard från Hyllie in till centrala Malmö. Under de kommande åren kommer Pildammsvägen att byggas om. Vägen blir fyrfilig för att stärka den framtida kollektivtrafiken, och flera cykelbanor och promenadstråk som är helt separerade från bilfälten, planeras. På närliggande Hyllie station stannar Citytunneln som tar dig till antingen in mot centrala Malmö eller på ett stopp tar dig till Köpenhamns flygplats och sedan vidare.