Holma är ett område som ingår i Malmös stadsområdesförvaltning Väster. Holma omges av Ärtholmsvägen, Pildammsvägen och Annetorpsleden och gränsar till Kroksbäcks- och Badhusparken. Området uppfördes som en del av miljonprogrammet och under perioden 1972-74 byggdes här 1 500 lägenheter. En tredjedel av dessa är bostadsrätter och ingår i Riksbyggens Brf Malmöhus 24, övriga lägenheter är hyreslägenheter som ägs och förvaltas av MKB Fastighets AB. Närmare 80 procent av lägenheterna är två eller tre rum med kök.

I december 2013 togs det första spadtaget till Holma torg som stod klart för inflyttning vid årsskiftet 2015/2016. Här finns nu 61 nya bostäder i tre hus, två med hyreslägenheter (MKB) och ett med bostadsrätter (Riksbyggen Brf Guldspiran). På torget finns växthus, grönsakshandlare, skönhetssalong och frisör, uttagsautomat och Aktivitetshuset. Holma torg invigdes i september 2017 och konstverket Kaninkärlek av Ann-Katrin Braf också på plats.

Holmas närmaste grannar är Kulladal, Ärtholmen, Kroksbäck och Hyllie.