MKB Fastighets AB: Margaretha Söderström,
e-post: margaretha.soderstrom@mkbfastighet.se,
telefon:040-31 33 00