Holma är känt för sin gröna tradition med självförvaltning, koloniområde och parker runt knuten. Just nu pågår dessutom flera nya gröna projekt i området.

Grön pulsåder

Nu startar en satsning på att skapa en grön pulsåder genom Holma. Ungefär som en 700 meter lång grön lekyta kantad med nya växtväggar, trygghetsskapande belysning och nya aktiviteter, bland annat tre pargungor. Den nya löpslingan Hylliemilen binder ihop Holma och Hyllie längs Holmastigen. Förhoppningen är att alla Holmabor ska trivas bättre och att fler människor väljer vägen genom Holma. Fem gröna växtväggar med vildvin har planterats på husfasaderna längs stråket och nu planeras för en fruktlund, studsmattor och kreativ utsmyckning för lek samt grön försköning av förskolornas utemiljö.

BiodiverCity

Längs med Holmastigen planeras ett nytt projekt för biologisk mångfald med stöd från statliga Vinnova. Det handlar om att öka antalet arter av insekter och djur i stadsmiljö. Eftersom Holma har en stolt och grön tradition är det naturligt att området blir ett testprojekt. Det planeras anläggning av olika ekosystem, insektshotell och fågelholkar, fjärilsblomster och uppsamling av regnvatten som samtidigt kan tjäna som lekyta och avkoppling. Projektet löper 2016 till 2018.

Växthuset

Växthuset ska bli en mötesplats för odling och gemenskap. Intresserade kommer att få stöd av odlingsexperter, för att förlänga växtsäsongen, och att sprida och utveckla Holmas självförvaltning. Här erbjuds innovativa och miljösmarta odlingsmöjligheter såväl på höjden som bredden. Växthuset bidrar med samhörighet och trygghet i nya sociala former och förutom odling anordnas även språkcafé för att utbilda och öka integrationen i området. Under våren startar odlingen i växthuset då inredningen färdigställs och redan nu finns möjligheten att smygstarta med odlingen. Aktiviteterna i Växthuset drivs av MKB Fastighets AB och stöds av statliga Vinnova. För att engagera sig i odling, språkcafé eller något annat är du varmt välkommen att kontakta personal på MKB.