Holmastan är namnet på det nyskapande stadsutvecklingsprojekt som nu inleds i området Holma i södra Malmö. Bakom Holmastan står Riksbyggen, MKB Fastighets AB och Malmö stad som arbetar tillsammans med de boende i området. Tanken är att förtäta och förstärka Holma dels genom nyproduktion längs med Pildammsvägen dels i befintliga Holma, samt öka tillgängligheten i och till området genom att öka satsningarna på gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

Holma ska vara en plats dit man vill flytta och stanna kvar – som hela Malmö och resten av världen vill besöka.Utvecklingen i Holma

I november förra året godkände Stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för Holma och Kroksbäck. Just nu pågår ett intensivt arbete med detaljplanerna för södra Holma. Den första detaljplanen kommer att skickas ut för samråd under oktober till mitten av november. Detaljplanen antas sannolikt innan sommaren 2018.

För den som är mer intresserad finns det mer att läsa, se:

http://malmo.se/Stadsplanering–trafik/Stadsplanering–visioner/Planprogram/Pp-6045-Holma-Kroksback.html

Holma Torg


MKB_logo_FAB_kontur_cmyk

parvhrth5ibniuxinbvg5a