Holmastan är namnet på det nyskapande stadsutvecklingsprojekt som nu inleds i området Holma i södra Malmö. Bakom Holmastan står Riksbyggen, MKB Fastighets AB och Malmö stad som arbetar tillsammans med de boende i området. Tanken är att förtäta och förstärka Holma dels genom nyproduktion längs med Pildammsvägen dels i befintliga Holma, samt öka tillgängligheten i och till området genom att bryta upp trafiksepareringen och öka investeringarna i gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

Holma ska vara en plats dit man vill flytta och stanna kvar – som hela Malmö och resten av världen vill besöka.Den årliga sommarfesten i Kroksbäcksparken äger rum den 20 maj. Läs mer här!


Gröna projekt i Holma. Läs mer här!


MKB_logo_FAB_kontur_cmyk

parvhrth5ibniuxinbvg5a